Home ข้อคิด 8 ลักษระของผู้หญิง ไม่เคยกลัวปัญหา เพราะเธอแข็งแกร่งกว่าที่คุณเห็นมาก

8 ลักษระของผู้หญิง ไม่เคยกลัวปัญหา เพราะเธอแข็งแกร่งกว่าที่คุณเห็นมาก

1.พึ่งพาตัวเอ งก่อน

ถ้าหากจะเป็นผู้หญิงที่ฉล าด แล้วก็ควรที่จะพึ่งพาตัวเอง ให้ได้ก่อนทำให้สุดความสามารถก่อนที่จะพึ่งพาคน อื่น ปัจจุบันนี้เ

ราจะเห็นผู้หญิงที่สวย ได้โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงที่ฉลาดกันล่ะสมัยนี้ ผู้ชายเ ขาชอบผู้หญิงฉลาด มากกว่า

ผู้หญิงสวยแล้วนะรู้มั้ยฉะนั้นถึงแม้ว่าเร าจะสวย ไม่มาก แต่เราฉลาดผู้ชายยังไง ก็เข้าหาแน่นอน

2.หาความ รู้อยู่เสมอ พัฒนาตัวเองเสมอ

เราควรเป็นแก้วที่น้ำสามา รถเติมได้เรื่อยๆนะคะ การที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดต้องกล้าที่จะเรียนรู้ จา กคนที่เก่งๆคนที่มี

ประสบการณ์ ยุคนี้ จะสวยอย่างเดียว ไม่ได้ต้องฉลาดด้วย

3.ไม่ยอมแพ้อะไรง่ าย ๆ

การจะทำตามความฝันจน ไปสู่ผลสำเร็จได้ แต่การล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งแรกล้วนเ ป็นบทเรียนที่ดีๆต่อเราที่จะทำให้เรา

พยายามทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำให้ประสบความสำเร็จไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่าย ๆเมื่อต้อง

เผชิญหน้า กับปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของสาว ๆ ในทุกๆวัน

4.กล้าที่จะเผชิญหน้า กับ ทุกสิ่ง

การที่สาวๆไม่หลบเลี่ยง ไม่ห นีปัญหา พร้อมที่จะเผชิญหน้า กับปัญหาอยู่สมอนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้อี ก 1 บท

เรียน ซึ่งก็จะได้รับรู้อะไ รมากมาย จากประสบการณ์เหล่านี้

5.กล้าเอ่ยคำว่า “ขอ โทษ”

คนบนโลกใบนี้ล้ว นแล้ว แต่มีความผิดพลาดกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใครที่จะกล้าพูดคำว่า “ขอโทษ”ในความผิดพลาด ที่เราก่อขึ้นมาไหมไม่ต้อง

อายว่า มันจะไม่คูล ไม่ต้องกลัวว่าเราแพ้บางทีกา รรู้ตัวว่าทำผิด แต่ไม่กล้าที่จะเอ่ย ปากขอโทษ อันนั้น ดูไม่คูลกว่า

6. มีเหตุผล อยู่เ สมอ

สาวๆที่สวยฉ ลาด แต่ไม่มีเหตุผลหรือสวยฉลาด และมีเหตุผลหากเป็นแบบแรกอยากจะพูดเลย นะ ว่าถึงแม้สาว ๆ

จะเก่งหรือฉลาดมากแค่ไหนถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ทำให้สาวๆดูไม่แ พง แต่ถ้าสาวๆมีเหตุผลมั นจะช่วยส่ง ให้สาว ๆ ดูแพงมาก ยิ่งขึ้นนะ

7.มองโลก ใน แง่ดี

การที่เรามองโ ลก ในแง่ดีเป็นอีก 1 สิ่งที่จะทำให้สาวๆ ดูฉลาดมาก กว่าเดิมเพราะการที่สาว ๆยิ้มแย้มแจ่มใส และมองโลกในแง่ดีสาว ๆ

ก็จะดึงดูดคน ประเภทเดียวกันเข้าหาซึ่งคนเหล่านี้ ก็มีทัศนคติ ที่ดีช่วย ให้สาว ๆ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดดี ๆ อีกด้วย

8. ขยัน ทำงาน

อยากจะเป็นผู้หญิง ที่ฉลาดแต่วันๆไ ม่ทำอะไรแล้ว เมื่อไหร่กัน ที่สาว ๆจะกลายเป็นคนเก่งคนฉลาดขนาดความรับ

ผิดชอบตั วเองสาวๆยังไม่สามารถทำได้เลยแล้ว จะสามารถไป เป็นผู้นำคนอื่น ได้ยังไง

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 วิธีรับมือ เมื่อจับได้ว่าแฟนนอกใจ

เวลาสาวๆ หรือหนุ่มๆ ก็แล้วแต่จับได้ว่าแฟนของคุณนั้นนอกใจ อย่ าทำอะไรโดยที่ขาดสติเด็ ด ข า …