Home ข้อคิด 10 เคล็ดลับความเก่ง เปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้แข็งแกร่งเอามากๆ

10 เคล็ดลับความเก่ง เปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้แข็งแกร่งเอามากๆ

1. ตัดสินใจอย่างฉล าด และรอบคอบ

ทุกๆการกระทำจะนำ มาสู่ ผลที่ตามมาและคนเก่ง ๆ จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอฉะนั้นพวกเขา จะคิดอย่ างรอบคอบว่าการกระทำบาง

อย่าง จะนำไปสู่อะไร การตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่ อย ๆ ก็จะได้รับผลที่ยอดเยี่ยมในที่สุดสิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้ คือ

การคิดให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เราต้องตัดสิน ใจ ว่ามันถูกหรือผิด คุ้มค่าหรือไม่และมันจะเป็นประโยชน์ กับเราในอนาคตอย่างไรนั่นแหละ

2. เรียนรู้จากควา มผิดพลาด

คนเก่งๆก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหลายคน เคยล้มเหลวเจ๊ง หรือ ไม่ก็ถึงขั้นล้มละลาย เป็นหนี้เป็นสินมากก่อนแต่เหตุกา รณ์เหล่านี้ได้ให้บท

เรียน กับพวกเขาจน รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในอนาคตเพื่อแก้ไขหรือฉกฉวยโอกาสที่

พวกเขาเห็นจากความผิดพลาด และนั่น เป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามเช่นกัน

3. ไม่ได้รู้คำตอบ ทุกอย่าง

คนเก่งๆไม่ได้เป็นกูรูเ สมอไป (อันที่จริงก็น้อยคนที่จะเป็นกูรูจริงๆนั่นแหละ)

และเอาจริง ๆการที่บอกว่าตัวเอง รู้ไปทุ กอย่างก็มีแต่จะทำให้ เกิดอีโก้เสียเปล่า ๆ บางทีสิ่งสำคัญกว่าการนั่งโฟกัสว่าคุณรู้อะไรแล้ว

ทำให้คุณรู้สึกดีคือ การเห็นว่าคุณยังไม่รู้อะไรเพราะนั่นคือจุดอ่อนของคุณ และก็ เป็นโอกาสพัฒนาตัวเองของคุณ เช่นกัน

4. ห้อมล้อมด้วยคนเก่ งๆด้วยกัน

สังคมรอบข้างมีส่วนสำคัญ กับตัวเรา ไม่มากก็น้อย(แต่จากประสบการณ์ ของผมนั้น มีมากเลยทีเดียว)

ฉะนั้น ถ้าคุณห้อมล้อม ด้วยคนเก่ง ๆ แล้วมันก็เป็นแรงจูงใจ ให้คุณได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกับคนเก่ง ๆ ด้วยกันซึ่งถื อ

เป็นการเรียนรู้ที่ดีพนักงานเก่ง ๆ จึงมักจะอยากทำงาน

ในบริษัทที่มีคนเก่งๆเป็น ธรรมดาเพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขานั่นเอง

5. ใช้สิ่งที่มีอยู่ไ ด้คุ้มค่า

คนเก่งๆอาจจะไม่ใช่คนที่มีข องหรืออุปกรณ์เยอะมากที่สุด แต่คือคนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวรวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้ม

ค่าที่สุดได้อย่างไร จะทำอย่างไร ให้ของที่มีอยู่สามารถรีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้ มากที่สุดหรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ได้อย่างไรซึ่งมันคงจะดีถ้าเราเริ่มมองเห็นว่าของที่เ รามีอยู่นั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพของตัวเรา

6. สามารถให้เหตุ ผลต่างๆได้

สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากค นเก่ง ๆ คือพวกเขาไม่ได้มี แค่ความสามารถ เพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาสามารถจะอธิ บายสิ่งต่าง ๆ

อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ส่วนหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละ ที่ทำให้กระบวนการคิดของเขารอบคอบเป็นระบบระเบียบ

จนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าคนทั่วๆไป

7. ไม่ตามกระแสจนเกินไป

การเห่อตามกระแสในหลายๆครั้งจะทำให้คนเราหลุดโฟกัสที่ควรจะมีมันจึงจะดีกว่าที่เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความ

สำคัญมากที่สุด การรู้จักกระแสเป็นเรื่องที่ดีแต่ ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระโจนไป โดยไม่ได้รู้เท่าทันเพราะหลายๆ ที

ก็อาจจะเป็นการเสีย เวลา โดยใช่เหตุด้วย เหมือนกัน

8. ใช้ชีวิตแบบพ อเพียง

คำว่าพอเพียงตรงนี้ไ ม่ได้แปลว่า ประหยัดหรือ ถึงขั้นอัตคัดหรอกนะ ครับ เช่นเดียวกันที่คนเก่ง ๆ เหล่านี้มักมี หน้าที่การงานที่ดีมีฐานะการ

เงินสูงกว่าคนทั่ว ๆ ไปด้วยซ้ำแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพว กเขาจะใช้ชีวิตประเภท สุรุ่ยสุร่ายเกินตัว

(ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนทำ เมื่อมีฐานะดีขึ้น)

9. พวกเขาคือศัตรู ของตัวเอง

สิ่งที่คนเก่งๆมักมีกันคือ อีกด้านหนึ่งของพวกเขา ซึ่งถูกมองว่า เป็นจุดอ่อน บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเ รื่องแต่ก็นั่นแหละที่สิ่ง

เหล่านี้ ทำให้พวกเขา เป็นคนสุดขั้วในอีกทางหนึ่งที่ทำใ ห้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน (ลองดูกรณี ของสตีฟ จ็อบส์ ก็ได้ครับ)

10. ไม่ได้จำเป็นต้ องสำเร็จเสมอไป

การทำธุรกิจต่างๆเป็นเรื่อง ที่ยาว และต่อเนื่อง ซึ่งมันไม่ได้วัดกัน แค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งซึ่งแน่น อนว่าตลอดเส้นทางก็ย่อมมี

ขึ้นมีลง เป็นธรรมดา คนเก่ง ๆเองก็เช่นกันซึ่งนั่น ก็จะ เหมือนกับข้อข้างต้น ว่าพวกเขา ก็มีถูกมีผิด และต้องเรียนรู้กันไป นั่นแหละ

ขอบคุณ k a e y i m

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 วิธีรับมือ เมื่อจับได้ว่าแฟนนอกใจ

เวลาสาวๆ หรือหนุ่มๆ ก็แล้วแต่จับได้ว่าแฟนของคุณนั้นนอกใจ อย่ าทำอะไรโดยที่ขาดสติเด็ ด ข า …