Home ข้อคิด 10 นิสัยของผู้หญิงเก่ง มีไม่มากหรอกนะผู้หญิงแบบนี้

10 นิสัยของผู้หญิงเก่ง มีไม่มากหรอกนะผู้หญิงแบบนี้

สังคมทุกวันนี้ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ว่าใครเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่า

ใครฉล าดหรือใครโ ง่มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอว ดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่

คนอวดเก่งอวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า

อย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกา สโดยเฉพาะ เวลา

ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

2.เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ

เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้ างสร รค์มากกว่าพูดในเชิงล บและไม่สร้างสรรค์

3. ไม่อวดความสามารถ

ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง

และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

4.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง

และฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่

ทำตรงหน้าเช่นกันเมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อ นคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

5.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้

เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง และทุกครั้ง

ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น

คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

6.ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร

ตลอด 24 ชั่ ว โมง คนเก่งมักจะเลือกเส พแต่ข้อมูลดี ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปัน

เพื่อให้คนอื่นๆได้เส พข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

7. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ าย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่ง และฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น

สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะ

ไม่จมกับความทุกข์ ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

8. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ

คนเก่งและฉล าด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิด

ของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกีย รติ และนับถือจากความรู้

ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง

แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง

อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และ ผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิดพล าด

แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิดและพร้อ ม

จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดของตนเอง

ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ขอบคุณ ละมุนละไม

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

ทายนิสัยจากก้อนหินที่สะดุดตาที่สุด 1 ก้อน (ลองเอาไปเล่นกับเพื่อน)

เลือกก้อน 1 ถ้าคุณเลือกก้อนนี้ แสดงว่า คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา และนิ่งๆ ดังนั้นคนที่รู้จักค…