Home ข้อคิด แกร่งได้เพราะเจ็บมาเยอะ 10 นิสัยติดตัวผู้หญิงแข็งแกร่ง

แกร่งได้เพราะเจ็บมาเยอะ 10 นิสัยติดตัวผู้หญิงแข็งแกร่ง

1.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออกทั้งทาง กริย าท่าทางล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีกทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกัน เป็นแถวแต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

3.พวกเธอไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอม ใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้ เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ างๆเท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น

4.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิง ที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่ างไร ก็ตามคำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเอง ทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบ

รู้จักวางแผนเชื่อมั่น ในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัย ก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าอย่ างน้อย หนึ่งวัน

และมีเป้าหมายระยะย าว รายวันไป จนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไป กับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไป ทำอย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงาน อย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการจำเป็น อย่ า งยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวก เ ข า ย อ มรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอย่ างแน่นอน

8.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้ พอใช้ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอ จะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ นำเงินไปลงทุนเพื่อ ให้งอกเงยบางคน ทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริมซื้อ ข า ย ข อ ง ออนไลน์ นอกจากนี้ ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงินไป ลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมี คนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจาก จะทำให้ ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงาน เก่งมีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวันมี

แต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้ว ความรัก จะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่น ให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะ ไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริม ซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือ ไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่าย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่ม แ ท ง ว่า ร้ายคนอื่น คนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้า ออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ งที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ างบังเอิญส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูง

เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดย เฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน

ดังนั้นห ากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส สู่ความสำเร็จเ หมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่น ๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ ว่าผู้หญิงเก่ง และ สตรองมากอย่ างแน่ นอนครับผม

ขอบคุณ k a e y i m

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 วิธีรับมือ เมื่อจับได้ว่าแฟนนอกใจ

เวลาสาวๆ หรือหนุ่มๆ ก็แล้วแต่จับได้ว่าแฟนของคุณนั้นนอกใจ อย่ าทำอะไรโดยที่ขาดสติเด็ ด ข า …