Home ทายนิสัย ทำนายนิสัยจากเลขท้าย บัตรประชาชน บอกเลยว่าแม่นมาก

ทำนายนิสัยจากเลขท้าย บัตรประชาชน บอกเลยว่าแม่นมาก

ในศาสตร์ของการดูดวงนั้ นมี ด้วยกันหลายประเภทด้วยกัน แต่ในวันนี้

เราจะขอเอาใจหนุ่มๆสา วๆจะมาดูดวงเ ลขท้ายบั ต รประชาชนกัน บอกเลยว่าถ้าได้อ่ านแล้วจะตรงมากมาก

วิธีการดูคนนั้นตัวอย่ างเช่น เลขบั ต รประชาชนเราคือ 5568877423659

เลขตัวสุดท้ายคือเลข 9 ก็ให้เ ลื่อนไปอ่ านเลข 9 ของตนเองเท่านั้น

เลข 1

คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้ าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองกระทำ มีความเป็นผู้นำสูง

ทำอะไรมักจะแน่วแน่อ ยู่เสมอ ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกตนเองเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่น

ได้เป็นอย่ างดีแต่กับปัญหาตั วเองกลับแก้ไขไม่ได้ เป็นผู้หญิงในศักดิ์ศรีมีความทะนงตนเองสูง

เป็นพวกไม่ยอมก้มหัวให้ใ ครง่ายๆ แต่ในเรื่องของความรักแล้วจะเป็นคนที่ทุ่มเทแบบหมดใจเลยทีเดียว

เลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่น จากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง

เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจ ะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว

จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใ คร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป

ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำ งานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงาน

ร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีค วามสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับ

เลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่อ งต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็ง

จะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อ ยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม

ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้าม าสร้างความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3

นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าจะล งทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก

อย่ าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นค วามทุกข์ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก

เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ ให้ๆอย่ างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวง

ไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับ ครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคน คอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน

เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมายอยู่ แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ

แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ควา มยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า

ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวห น้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ

แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามา ขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมี

คนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินย อก็จะมีการติฉินนินทาก่อนหากอดทน

ไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้ รวยใจสบายกายอย่ างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับ เพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย

แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองย ามเดือดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก

เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุ

และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง

แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หม ดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง

เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อยให้นานเกินไ ปจะได้พึ่งพาอาศัย

บุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีควา มพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล

เลข 6

แสดงถึงคนที่มี ดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่ อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลา

กับความคิดให้มากนัก หม ายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่

แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุ ดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ

ศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใค ร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น

หมายเลข 6 ต้องลดโทน เสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัว

ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ

ตนเองมักจะเอาตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลข 7

อย่ าปล่อยเ วลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7

เป็นหมายเล ขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา

จะทำให้ประสบ ความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว

หรือเรื่องรัก 3 เส้าเ กิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การ เ งิ นถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพรา ะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7

และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไ ม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญ บารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง

กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ

และผู้ใหญ่จะให้ ความ ช่วยเหลือ อย่ าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอ ย่ าสนุกจนลืมครอบครัว

แล้วบั้นปลายชีวิตจะมี ฐานะดีเป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่ งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง

แต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เ ผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้ง

สามารถรู้เหตุการณ์ล่ วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

เลข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น ในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม จิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลีย วฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม

เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับ

นับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อน ของคุณเป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพลาดจังหวะดี ๆ ในชีวิตไป

หลายครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลัง เลกล้า ๆ กลัว ๆ และไม่ชอบเสี่ยง

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ทายนิสัย

Check Also

ร อ ง เ ท้ า ที่ใส่บ่อยที่สุด บอกความเป็นคุณได้ แม่นสุดๆ

สวัสดีสาวๆ ที่น่ารักทุกคน บทความนี้เป็นเกมส์ทายใจ ทายนิสัยสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายมาๆ มาเล…